ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ЦЕНТРУ ЕЖЕКТОРНИХ ХОЛОДИЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Сьогодні найбільш розповсюдженими холодильними системами є електроспоживні компресійні холодильні машини, які охоплюють біля 90% світового ринку холодильної техніки. У той же час тепловикористальні холодильні машини є перпективною альтернативою електроспоживним холодильним машинам, особливо за можливістю використання низькопотенціальної теплоти від сонячних колекторів та відкидної теплоти когенераційних установок, що дозволяє зменьшити забруднення довкілля та загальне енергоспоживання. Науковці усього світу постійно шукають та удосконалюють холодильні системи, які безпосередньо можуть віикористовувати для своєї роботи теплову енергію.

Дослідження, які проводяться у Центрі Ежекторних Холодильних Технологій, спрямовані на тепловикористальні ежекторні холодильні машини (ЕХМ), що працюють на низькокиплячих по відношенню до води холодоагентах, та використовують для роботи сонячну енергію та відкидну теплоту.

ЕХМ мають декілька переваг перед іншими типами тепловикористальних холодильних машин, такі як можливість використання теплоти низького потенціалу, простота конструкції та роботи, можливість роботи за температур кипіння нижче нуля градусів, висока надійність та низька собівартість.

Основним завданням Центру Ежекторних Холодильних Технологій є співпраця науки та виробництва з метою створення сучасних ЕХМ, які використовують сонячну енергію та відкидну теплоту для комерційного застосування у сфері побутового та промислового кондиціювання та охолодження, працюють у різноманітних кліматичних умовах та відповідають сучасним вимогам за ефективністю, надійністю, автоматизацією, екологічними та економічними стандартами.